DELA

ÅFD avslog Wiklöfs besvär över stadsplan

Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) avslog i dag besvären över Mariehamns stadsfullmäktiges beslut att anta en stadsplan som anvisar en ny hotellanläggning på Lotsberget.
Nya Åland har tidigare berättat att kommerserådet Anders Wiklöf, i egenskap av granne till tomten, lämnade in ett besvär mot stadsplanen i januari eftersom han anser att det behövs garantier för att det inte blir skattebetalarna som tvingas stå för den dyra infrastruktur som hotellbygget kräver.
Förvaltningsdomstolen anser dock att lagen inte föreskriver ett sådant villkor för antagande av en stadsplan.
– Staden ägde den mark det är frågan om och prissättning samt andra avtalsfrågor i anknytning till en eventuell framtida överlåtelse kan avgöras senare. Fullmäktige har haft rätt att fatta beslut om planen, skriver ÅFD i ett pressmeddelande.
ÅFD anser också att den påtalade utredningen avseende trafik var tillräcklig i förhållande till planens innebörd.
Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen.
Läs mer i Nya Åland i morgon.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax