DELA

Åf vill utreda barnfattigdomen

Barnfattigdom existerar sannolikt också på Åland tror Anders Eriksson (Åf) som vill att problemet ses över och rättas till.
Åtgärder mot utsatta personers arbetslöshet är en annan social fråga som Eriksson har valt att motionera om.
– Några aktuella siffror för Åland vad gäller barnfattigdom finns inte. Men Rädda Barnens rapport ”Barnfattigdomen i Sverige 2010” visar att så mycket som en dryg tiondel av de svenska barnen lever i fattigdom. Enligt forskaren Mikko Niemelä vid FPA har barnfattigdomen i det närmaste tredubblats i Finland sedan den ekonomiska krisen under 1990 talet. Fakta som ger en indikation om att barnfattigdom med stor sannolikt också existerar på Åland, skriver Anders Eriksson i sin hemställningsmotion.
Han vill att landskapsregeringen i skyndsam ordning skall göra en utredning över barnfattigdomen på Åland. Följande steg skulle bli en socialekonomisk strategi med syftet att förbättra situationen för de fattiga barnen.

Ett samband
Anders Eriksson konstaterar att forskning pekar på ett samband mellan materiell välfärd till exempel hälsa och utbildning.
– Både självförtroende och framtidstro kan minska hos barn som upplever att det är stor skillnad mellan vad de själva har för möjligheter och vad andra barn kan göra, skriver han.
– Att skapa nya jobb för framför allt ung- och långtidsarbetslösa samt arbetslösa med funktionshinder är en mycket viktig samhällsinvestering som alla parter tjänar på, skriver Eriksson i en annan motion.
Han vill att landskapet skall betala arbetsgivaravgifterna för utsatta grupper och det redan nästa budgetår.

En nationalpark
Den föråldrade kartläggningen över tillgängligheten till offentliga miljöer är ytterligare ett socialt problem som Eriksson lyfter upp på bordet.
– För de som är rörelsehindrade är tillgängligheten till offentliga miljöer ett stort problem, skriver han och vill ha dels en ny kartläggning och dels en handlingsplan över hur olägenheterna skall åtgärdas.
Bland Anders Erikssons övriga motioner finns förslag till exempel om en nationalpark i likhet med Kosteröarna på svenska västkusten, om frästa säkerhetsräfflor på vägarnas mittlinje och om en utredning om vilka konsekvenserna av en kommunsammanslagning skulle bli.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax