DELA

(ÅF) tyckte till om medicinering

Nya Åland berättade i måndags om det projekt Trobergshemmet startat i samarbete med Nya Apoteket för att gå igenom de boendes läkemedel.
Ålands framtids Anders Eriksson påminner om att partiet redan i mars 2009 lämnade in en hemställningsmotion i ärendet. Där skrev man att man uppmanade landskapsregeringen att göra en kartläggning av äldre patienters mediciner både i öppen och sluten äldrevård.
– Det finns fall där patienter varit sängbundna åtta månader på grund av fel medicinering. Forskning visar att på 1970-talet hade äldre i snitt 3,5 mediciner medan man idag har 8-10 mediciner per dag. Det har gjorts kartläggningar i Sverige och man har förändrat medicineringen med mycket gott resultat. I bland annat Farsta hemsjukvård har man fått mycket positiva effekter efter kartläggningar av medicinbruk i hela öppna vården, står det bland annat att läsa i motionen.
Ålands framtid vill att man når en säker medicinering vilket i förlängningen också skulle bespara kostnader och höja livskvaliteten för de medicinerade. (mt)