DELA

ÅF: Storbolag arbetar mot åländskt vindkraftsstöd

LAGTING. Landskapsregeringen vill snabbt ge åländska producenter av förnybar energi hjälp att hålla upp konkurrensen med producenterna i riket.
Men oppositionen efterlyste inmatningstarifferna. Finländska energibolag har påverkat rikspolitiker för att Åland inte ska få vara med, hävdade Anders Eriksson (ÅF).
Landskapsregeringens förslag till ekonomiskt stöd för produktion av förnyelsebar och lokal energi är bara en del av landskapets energisatsning.
Landskapsregeringen hade redan i sitt förslag till tilläggsbudget bett om 500.000 euro för detta ändamål. Samtidigt arbetar man fortfarande på att få med Åland i det nationella systemet med inmatningstariffer för vindkraft berättade lantrådet Viveka Eriksson (Lib) för lagtinget i går.
Stödet ska kompensera att de åländska producenterna av förnybar energi inte längre får den återbetalning som riksmyndigheterna gav för producerad energi.

Inmatningstarifferna?
Men oppositionen frågade efter inmatningstarifferna för vindkraften. Hur har det gått med förhandlingarna med riket om att Åland också ska omfattas av det nationella systemet?
– Alla har trott att Åland är med i systemet, nu blir det svårt med en ny regering i Helsingfors, sade Camilla Gunell (S).
Lantrådet förklarade att även landskapsregeringen trodde att saken var klar tills riksdagen tog ett beslut om inte omfattar Åland.
– Vi har fått olika politiska löften, men det har suttit hårt åt. Vi har inte gett upp trots detta.
Hon betonade också att det lagda förslaget inte är beroende av inmatningstarifferna.

Utveckling behövs
– Det är två skilda saker men de hänger väldigt intimt ihop. Förslaget stöder de existerande bolagen, men möjliggör inte utveckling av produktionen av förnybar energi., sade Anders Eriksson (ÅF).
Inmatningstarifferna behövs för att bolagen ska kunna utveckla sin verksamhet till att ge Åland mer förnybar energi.
– Finansministeriets tjänstemän har toppstyrt förslaget. Det finns inga juridiska hinder att Åland skulle kunna ta del av det finska systemet.
Anders Eriksson hävdade också att de finländska energibolagen hela tiden aktivt påverkat politiker för att Åland inte ska få vara med, eftersom det minskar deras andel.
Ärendet sändes till näringsutskottet.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds