DELA

ÅF samarbetar med Färöarna

Ålands framtid, det färiska självständighetspartiet Folkemaktspartiet och motsvarande på Grönland har beslutat inleda ett samarbete.
– Avsikten är att skapa ett konstruktivt utbyte av kunskap,erfarenheter och informationsutveckling. Vi kommer bland annat att besöka varandras politiska årsmöten, säger Anders Eriksson, ordförande i ÅF.
På inbjudan av Anders Eriksson fanns det färiska Folkemaktspartiets ledare Högni Höydal på plats på ÅF:s höstmöte på torsdagskvällen för att berätta om den färiska självstyrelsens utveckling. Folkemaktspartiet är Färöarnas största parti med 25 procent av väljarna bakom sig och Höydal, som just nu sitter i oppositionen, är tidigare regeringsmedlem och minister.
Han har bland annat varit utrikesminister eftersom Färöarna, trots att utrikespolitiken fortfarande hör till Danmarks behörighetsområde, har ett eget utrikesministerium och också skriver egna internationella avtal, bland annat om fisket.

Överta utrikespolitiken
Just utrikespolitiken är, enligt Högni Höydal, den viktigaste självstyrelsefrågan på Färöarna just nu.
– För oss är det helt avgörande att överta utrikespolitiken, säger han.
Han motiverar det med att Färöarnas strategiska plats i Nordatlanten bara ökar i betydelse internationellt och med att EU är de gamla stora ländernas union utan utrymme för mindre regioner.

En union

Helst skulle Högni Höydal se en union mellan Norge, Island, Färöarna och Grönland där man gemensamt bevakade sina intressen som fiskerinäringen, mineralresurserna, miljöfrågor och eventuella nya farleder i de arktiska vattnen.
Att Island nu sträcker ut en hand mot EU betyder däremot inte att Färöarna också kommer att göra det.
– Det skulle betyda att allt vi har kämpat för rann ut i Bryssel. Det finns en del som säger att ett självständigt Färöarna kunde gå med i EU. Jag tror inte på EU då heller.

Internationellt skeppsregister
Högni Höydal berättar att Färöarna tack vare erfarenheterna från bankkrisen för 17 år sedan har klarat sig rimligt i det nu rådande finansiella läget.
– Vi har det som ni – samma utmaningar med ett underskott i budgeten. Men vi har sparade pengar och också nya verksamheter och intäkter på gång. Vi har bland annat kunna upprätta ett internationellt skeppsregister i och med att vi övertog ekonomin och flera svenska fraktfartyg har redan registrerat sig hos oss.

Saknar självtillit
– Vi har mycket att lära oss av färingarna. De är mil framför oss, sade Anders Eriksson på presskonferensen i går.
Han anser att vi på Åland saknar den självtillit och kämparanda som finns på Färöarna och att vi är för flata rent politiskt. Han lyfter upp exempel som just skeppsregistret, något som Åland som sjöfararnation borde ha drivit igenom för länge sedan.
– Färöarna är också avtalspart i den nordiska dubbelbeskattningskommittén. Vi som berörs mest av problemet i hela Norden fick inte ens komma in i rummet, sade Eriksson.
– Och se på rösterna som höjdes mot Lissabonavtalet, nu kommer det att gå igenom i lagtinget i alla fall. Helsingfors har hela tiden vetat att vi böjer oss när det kommer till kritan.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax