DELA

ÅF höjer profilen om självständigt Åland

I dag röstar Skottland ja eller nej till självständighet. Axel Jonsson (ÅF) är på plats för att följa folkomröstningen.
Men innan han åkte ställde han till med en riktig skräll i kvällstidningen Iltalehti.
Ålands framtid har legat rätt lågt med självständighetstanken under den senaste mandatperioden. Nyligen har retoriken dock putsats upp och partiledaren Axel Jonsson har höjt svansföringen.
Ett led är att han i går reste till Edinburgh för att följa folkomröstningen på plats, ett annat att han intervjuats av kvällstidningen Iltalehti där han framställs som självständighetsivrare.
Under rubriken ”Skottlands exempel inspirerar Åland” säger han att han inte har något emot Finland men att Finland har svikit sitt löfte från 1921 om att Åland ska vara enspråkigt svenskt.
Enligt tidningen innebär Jonssons uttalande om det svikna löftet att Åland inte längre klarar sig enbart på svenska eftersom landets språkpolitik har utvecklats i så dålig riktning att finländska myndigheter inte längre behärskar svenska.


Hätska kommentarer
Samtidigt ställde Iltalehti frågan om det skulle vara till skada för Finland om Åland blev självständigt. Över 9 000 läsare hade svarat i går vid 17-tiden, de allra flesta nej.
15 procent har svarat ja, och bland de allmänt taget hätska kommentarerna mot Åland och svenskan finns en kommentar som motiverar svaret: Rädslan för att ett självständigt Åland blir ett skatteparadis som dränerar Finland på företag och pengar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre