DELA

ÅF-fråga om Naturbruksskolan

LAGTINGET. Anders Eriksson (ÅF) tycker att landskapsregeringen kommer med dubbla budskap om Naturbruksskolans framtid.
Enligt förslaget till landskapsbudget ska skolan läggas ner. En utfasning av verksamheten inleds nästa höst. Samtidigt har fyra av Centerns lagtingsledamöter sagt att man inte accepterar en nedläggning, säger Eriksson.
– Vad är det som gäller egentligen, frågade han utbildningsminister Britt Lundberg (C).
Inga nya studeranden antas nästa höst men de som redan går utbildningen kommer att få slutföra sina studier, svarar Lundberg.
– Morgondagens yrkesutbildning ska arrangeras inom vår reformerade gymnasialstadieutbildning.
Det är då möjligt att vissa delar av utbildningen måste läggas utanför Åland.
– Vi har inga ekonomiska möjligheter att upprätthålla en separat jordbruksutbildning i en separat skola. Det är vår krassa verklighet.
I budgeten skriver landskapsregeringen att man vill utreda en försäljning av Jomala gård.
– Det var en slarvig skrivning. Det vi egentligen vill diskutera i landskapsregeringen var om vi ska fortsätta upprätthålla ett skoljordbruk om vi inte har en helt fungerande skola.
Britt Lundberg har begärt att finansutskottet ska förtydliga skrivningen.

ANNIKA KULLMAN