DELA

ÅCA blev Årets företag 2012

Ålands Centralandelslag i Jomala har utsetts till Årets företag 2012.
Det är 22 gången Ålands företagareförening utdelar utmärkelsen Årets företag.
Juryns motivering för sitt val var:
– ÅCA är ett traditionsrikt livsmedelsföretag som med målmedveten satsning på kvalitet och produktutveckling klarat sig väl i branschen som domineras av multinationella koncerner och storskalighet.
– Bolaget är en betydande arbetsgivare och ger förutsättningar för att bibehålla efterfrågan på lokalt producerade råvaror. Småskaligheten och närheten till producenterna är en stor fördel i dagsläget då matens ursprung står i fokus.
– ÅCA har aktivt satsat på export som komplement till den begränsade hemmamarken, vilket varit avgörande för fortsatt lönsamhet och skapat stabilitet för ägarna. En nyckelfaktor har varit de prisbelönta produkterna.
– Företaget har på ett framträdande sätt genomfört en betydande miljösatsning i form av en biogasanläggning som både löser restavfallsproblematik, minskar transporter och ersätter fossila bränslen.
Läs mer i papperstidningen!

Sandra Herranen (praktikant)