DELA

Åbostiftelse vill låna champagneflaska

Stiftelsen Forum Marinum i Åbo vill låna en champagneflaska av landskapsregeringen.
Det gäller en av de tomma flaskor från 1800-talet som i somras bärgades från en galeas i Föglös skärgård.
Om tillståndet beviljas skall flaskan visas på ”Vår väg är havet”, Forum Marinums utställning om den åländska sjöfartens historia som öppnades i maj 2010. I den ingår delar av Ålands sjöfartsmuseums samlingar.
Landskapet har ännu inte tagit ställning till Forum Marinums anhållan som lämnades in strax före årsskiftet.
Läs mer i papperstidningen! (pd)