DELA

Åbo hovrätt lindrade fortkörningsdom

Att köra 124 km i timmen på korsningsområde där fartgränsen är 70 km är inte grovt äventyrande av trafiksäkerheten, anser Åbo hovrätt som än en gång har mildrat ett straff som Ålands tingsrätt dömt ut.
I september 2008 blev en kvinnlig bilist fast för att ha kört alldeles för fort i 70-korsningen i Jomala Björsby.
Kvinnans förklaring var att hon har en bra bil, vägen var i bra skick och det var inte mycket annan trafik. Hennes bedömning var att omständigheterna hade varit ytterst gynnsamma för bilkörning och att hastighetsbegränsningen nyligen hade införts i korsningsområdet. Hon ansåg att hon äventyrat trafiksäkerheten men att brottet inte var grovt.


Sänkte straffet
Tingsrätten dömde henne trots det för grovt äventyrande. Rätten påpekade att fartgränsen hade införts för flera år sedan på grund av att korsningen varit olycksdrabbad och att överhastigheten var 54 km i timmen när osäkerhetsmarginalen på 3 km i timmen hade beaktats. Straffet blev 55 dagsböter – 660 euro – och fyra månaders körförbud. En av nämndemännen anmälde avvikande åsikt och ansåg att bilisten skulle dömas för äventyrande av trafiksäkerheten.
Domen överklagades och Åbo hovrätts avgörande kom nyligen. Hovrätten mildrade domen till vanligt äventyrande, sänkte antalet dagsböter till 30 – totalt 360 euro – och lyfte bort körförbudet.


Åklagaren kritisk
Ledande landskapsåklagare Jens-Erik Budd gillar inte hovrättens dom.
– Om 124 km i timmen på 70-sträcka i ett korsningsområde inte räcker för att döma någon för grovt äventyrande så kommer ju ingen att kunna bli dömd för grovt äventyrande på basis av överhastighet, även om det finns särskilda skäl – i det här fallet korsningsområde, säger han.
Han erinrar om ett annat fall där en bilist körde 157 km på 90-sträcka och blåste förbi sex bilar på raken. Inte heller det räckte till för grovt äventyrande av trafiksäkerheten i hovrätten.
– Tingsrätten gör uppenbarligen en mera konsekvent bedömning än hovrätten när det handlar om fortkörningar. Tingsrättens praxis är fortsättningsvis att äventyrandet är grovt om överhastigheten är minst 50 km över den tillåtna.


Vill gå till HD
Budd berättar att de åländska åklagarna för närvarande samlar ihop alla domar om grovt äventyrande som getts i tingsrätten och domar i åländska mål i hovrätten för att om möjligt få dem prövade i Högsta domstolen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax