DELA

Åbo hamn felade inte mot Viking

Åbo hamn har inte tagit ut oskäligt höga hamnavgifter av Viking Line, skriver tidningen Turun Sanomat i Åbo. Konkurrensverket har behandlat en anhållan från Viking Line om åtgärder, men avför den nu som ogrundad.
Rederiet anser att hamnen utnyttjade sin dominerande ställning när den år 2000 tog i bruk ett nytt avgiftssystem, baserat på nettodräktighet. Enligt Viking Line skulle det nya systemet betyda avgiftshöjningar på 19-26 procent, med undantag för Silja Lines Europa, som skulle få sänkt hamnavgift tack vare ett tak för avgiften.
Enligt Viking Lines egna uträkningen i december har hamnavgifterna för rederiet stigit med 5,75 procent mellan åren 1999 och 2004, vilket enligt konkurrensverket inte är oskäligt.
Viking Line och andra rederier har lämnat in motsvarande anmälan mot Mariehamns hamn. Nyligen beslöt Högsta förvaltningsdomstolen att staden är fri att fatta beslut om hamntaxorna. Men konkurrensverkets syn på avgifterna i Mariehamn har ännu inte kommit. (ht)