DELA

Åbo flygfält måste ha specialtillstånd

Det behövs ett specialtillstånd för att verksamheten vid flygfältet i Åbo ska få fortsätta.
Verksamheten vid flygfältet i Åbo är, enligt tidningen Turun Sanomat, mycket negativ för ett Natura-område som finns i närheten. Området, ett kärr, har torkat ut kraftigt och en sällsynt mossart har försvunnit.
Det krävs nu ett specialmiljötillstånd av statsrådet för att verksamheten vid fältet överhuvudtaget skall få fortsätta.
Hittills har myndigheterna aldrig tillåtit att Natura-områden påverkas negativt men Turun Sanomat tror att flygfältets ekonomiska betydelse för regionen kan leda till ett undantag från den principen.
Air Ålands, vd Jan Erik Sundberg, är i det här skedet inte orolig för att den nya rutten till och från Åbo riskerar att påverkas. (tt-s)