DELA

Ab Skogen snart uppköpt

Ab Skogen har tidigare varit Ålands skogsägarförbunds intressebolag. Men nu ska aktiebolaget uppgå i skogsägarförbundet som med 92,6 procent av aktierna nyss fått inlösningsrätt.
I veckan har de kvarstående ägarna fått ett bud från skogsägarförbundet.
Under 2009 införskaffades 1612 aktier i dotterbolaget Ab Skogen som ledde till att andelslaget Ålands skogsägarförbunds del av aktierna steg till 61,7 procent.
I dag har ägandet utökats till 92,6 procent av aktierna, vilket innebär att skogsägarförbundet har inlösningsrätt på de resterande aktierna i Ab Skogen. Sådana är reglerna när man fusionerar ett aktiebolag.

Skiljemannadomstol
Nu vill skogsägarförbundet köpa upp resten av aktierna för 189 euro per aktie genom att erbjuda 14 tilläggsandelar i Ålands skogsägarförbund för varje aktie. För de som inte går med på det återstår tvångsinlösning.
– Det hoppas vi kunna undvika, säger skogsägarförbundets vd Joakim Blom som tycker att köpesumman är ett bra bud.
I veckan har skogsägarförbundet skickat ut information till AB Skogens övriga aktieägare om att andelslaget har uppnått inlösningsrätt.
– Nu kan de som inte gått med på budet tidigare i lugn och ro ta ställning till det en gång till. Och ifall de konstaterar att vårt förslag inte är tillräckligt bra blir det skiljemannadomstol, säger Joakim Blom.

John Granlund