DELA

”Ab Åland” vinner 10 milj per år med vindkraftsstöd

De åländska vindkraftsproducenterna och elkonsumenterna har mycket att vinna på att bli upptagna i det nationella vindkraftsstödet.
I reda pengar rör det sig om grovt räknat 10 miljoner euro per år.
Nu återstår en månad till aftonskolan i Helsingfors där landskapsregeringens och riksregeringens representanter ska göra upp om det nationella vindkraftsstödet, det som också kallas för feed in-systemet eller inmatningstariffsystemet, som ges åt fastländska bolag som bygger nya vindkraftsparker.
För att få reda på hur mycket pengar som de åländska vindkraftsproducenterna går miste om för den vindkraftsenergi som nu inte kan produceras vände Nya Åland sig till Henrik Lindqvist, vd för Allwinds ab.
Han betonar att den siffra han kommit fram till är en ytterst grov uppskattning, men att den ändå ger en fingervisning om hur stora summor det handlar om.
– Sammantaget kan man säga att ”Ab Åland”, alltså näringslivet och andra elkonsumenter, skulle göra en vinst på ungefär 10 miljoner euro per år om vi kommer in i det nationella stödsystemet. Det handlar om stora pengar, konstaterar Henrik Lindqvist.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre