DELA

ÅAB:s nyemission blev övertecknad

Ålandsbankens nyemission blev övertecknad. Det preliminära resultatet visar att både A- och B-aktierna har tecknats till över 104 procent.

Emissionen ökade bankens egna kapital med 30,3 miljoner euro när emissionskostnaderna dragits av. Miljonerna ska i första hand användas för att stärka bankens eget kapital.
Ålandsbanken meddelar samtidigt att verksamheten i Sverige i slutet av november blir en filial i stället för ett dotterbolag.

Läs mera i papperstidningen på måndag.

ANNIKA ORRE


Så här står det i pressmeddelandet som gavs ut klockan 16.04 i fredags:

”Teckningstiden för Ålandsbankens aktieemission upphörde 13.10.2011. Det preliminära resultatet visar att både A-aktierna och B-aktierna har tecknats till över 104 procent. Medlen skall dels användas till att förstärka Ålandsbankens primärkapitalrelation i enlighet med de nya kapitaltäckningskraven, dels till att möjliggöra ökad utlåning till Ålandsbankens prioriterade kundsegment i Finland och i Sverige.

Att genomföra en framgångsrik emission som dessutom övertecknas i rådande marknadsläge visar att ägarna har ett starkt förtroende för Ålandsbanken”, säger styrelseordförande Göran Lindholm.

I den primära teckningen som gjordes i stöd av teckningsrätter tecknades cirka 95,52 procent av A-aktierna och cirka 91,67 procent av B-aktierna. I den sekundära teckningen tecknades 116 797 stycken A-aktier och 207 547 stycken B-aktier och därmed övertecknades båda aktieserierna. Styrelsen kommer att allokera aktierna inom respektive aktieslag i enlighet med de fördelningsprinciper som anges i Ålandsbankens emissionsprospekt daterat 15.9.2011.

Emissionen ökade bankens egna kapital med cirka 30,3 miljoner euro efter avdrag för emissionskostnader. Medlen skall i första hand användas till att förstärka Ålandsbankens primärkapitalrelation i enlighet med det nya kapitaltäckningsregelverkets krav. Tillsammans med andra planerade kapitaleffektiviserande åtgärder är målet att 2012-2013 ha en primärkapitalrelation som överstiger de nordiska storbankernas genomsnitt.

I andra hand möjliggör det nya kapitalet även ökad utlåning till Ålandsbankens prioriterade kundsegment i Finland och i Sverige.

Den svenska verksamheten, som idag bedrivs som ett dotterbolag till Ålandsbanken, blir fr. o.m. den 30 november en filial till Ålandsbanken.

Att vi dessutom omvandlar dotterbolaget till filial ger oss ännu större möjligheter till utökad utlåning och krediter till våra kunder när den svenska verksamheten kan luta sig direkt mot moderbolagets balans- och resultaträkning. Kunderna har kvar samma konsument- och investerarskydd samtidigt som kostnaderna blir lägre, vilket i förlängningen gynnar både kunder och aktieägare”, säger VD Peter Wiklöf.

De aktier som tecknats på basis av den primära teckningsrätten kan från och med idag, 14.10.2011, handlas på Nasdaq OMX Helsinki som temporära aktier.

Det slutliga resultatet publiceras uppskattningsvis 19.10.2011

De temporära aktierna registreras i handelsregistret och slås ihop med nuvarande aktieslag uppskattningsvis 20.10.2011. Samma dag kommer de aktier som tecknats på basis av den sekundära teckningsrätten att registreras på tecknarens värdeandelskonto.

Därefter, från och med uppskattningsvis 21.10.2011, kommer de nya aktierna att handlas på Nasdaq OMX Helsinki tillsammans med de gamla A-aktierna och B-aktierna.”