DELA

ÅAB-styrelsen funderar på bonusprogram

Viking Lines nya belöningssystem för sju personer i ledande ställning är mycket modest, säger vice vd Jan Hanses.
– Det handlar inte om några bankbonusar.
Ålandsbanken kan bli nästa bolag som inför bonusprogram.
Nyligen sa Viking Lines bolagsstämma ja till styrelsens förslag till ett bonusprogram för vd Mikael Backman, Jan Hanses, vice vd Kent Nyström, vice vd Pavlos Ylinen, operativa direktören Harri Winter, direktör Bengt Lindberg och tekniska chefen Tony Öhman.
Som Nya Åland tidigare berättat är den sammanlagda utdelningen maximalt 400.000 euro per år till de sju personerna beroende på deras individuella årsinkomster.
Jan Hanses tror inte att den verkliga utdelningen kommer att nå maxtaket.
– Bonusen mäter det resultat som uppnås under innevarande räkenskapsår. Styrelsen tar ställning till bonusutdelningen då – om det blir någon utdelning.
Syftet med programmet är att sporra tillbättre prestationer, något utöver det vanliga, förtydligar han.

”Blivit ett måste”
Göran Lindholm, som ledde ordet på Vikingstämman och som är ordförande i Ålandsbanken, konstaterar att det blivit ett måste för åländska bolag som har verksamhet utanför landskapet att ha en rörlig lönedel vid sidan av den fasta för att kunna konkurrera om arbetskraften.
– Särskilt nu när det är generationsväxling på gång.
Men allmänt taget gäller det för styrelserna att stävja det som på andra håll lett till missbruk av bonusprogram – först drivs ett företags vinst upp med konstlade medel, bonusen delas ut och så sticker företagsledningen till ett nytt bolag.
– Det svåra med bonusprogram är att hitta rätt drivkraft.
En metod är den som börjat tillämpas ute i Europa där en del av den rörliga lönedelen låses för några år framåt, med följden att företagsledningens intressen tydligare sammanfaller med aktieägarnas. Då får man slut på det kortsiktiga vinstmaximerandet.

På bankstämman
Sådana funderingar har man haft inom Ålandsbankens styrelse, berättar Göran Lindholm.
– I ett sådant fall skulle bonusen knytas till resultatet, och om resultatet är bättre än prognosen så faller bonusen ut. Det skulle kunna ske redan när 90 procent av budgetmålet nåtts.
Vad händer om budgetmålet sätts så lågt att bonusen säkert betalas ut?
– Det är det som är svårigheten. Budgeten måste vara så pass tuff att det blir ett hårt jobb att nå den.
Hur går det om man börjar påverka prognosen för att säkert nå budgetmålet?
– Också då blir det fel fokus. Då kan styrelsen gå in och rätta till förhållandet även om man går in för ett långsiktigt program.
Alternativet till rörlig lönedel är höga grundlöner, och då finns risken för att en ”interninflation” uppstår, menar han.
– Det är bra att Viking Line tydligt har sagt hur man tänker göra. För Ålandsbankens del är belöningssystemet inte färdigt ännu. Men vi jobbar på det och kommer att föra det till stämman.

Ingen utdelning
Ålandsbanken har sedan tidigare en personalfond där utdelningen är beroende av resultatet. De första åren blev det en hel del, men under de senaste två åren har budgeten inte överträffats och utdelningen har uteblivit.
Hans slutsats är att aktieägare i olika bolag i dag måste vara beredda att dela med sig av kakan mer än tidigare.
– Annars har man ingen kaka alls i framtiden. Det är framsynt av Ben och Dick Lundqvist att inse det.
Ett problem är att de flesta bonusprogram gynnar framför allt män eftersom det finns få kvinnor i koncernledningarna.
– Det är ledningen som har ansvaret för att det blir en ändring på det.
Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, där Göran Lindholm är vd, har inga bonusprogram.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax