DELA

ÅAB-styrelsen är oenig, därför fortsätter Grönlund

Det är knappast bristen på duktiga kandidater som gjort att Ålandsbankens styrelse inte utsett någon ny vd, tror Ålands aktiespararförenings ordförande Folke Sjölund.
– Det är alldeles uppenbart att styrelsen inte har kunnat enas.
Folke Sjölund är ganska övertygad om att de spänningar som skapades inför bolagsstämman i våras lever kvar.
– Min slutsats är att styrelsen är uppdelad i två läger kring vilken person man vill ha som Peter Grönlunds efterträdare. Man kan nog anta att det handlar om det som kom fram vid stämman.
Å ena sidan finns den gamla ägarkretsen med Ömsen och Alandiabolagen. Å andra sidan finns Wiklöfsfären med kopplingar till Svenskfinland. Anders Wiklöf är sedan ett drygt år tillbaka medlem i Ålandsbankens styrelse, och det är rätt sannolikt att de två strategierna skapar spänningar i styrelsen.
– Det är naturligtvis inte bra om styrelsen i Ålandsbankens delas upp i två läger som leder till att en konflikt byggs in i styrelsearbetet.


Tappar i trovärdighet
Hur länge kan styrelsen dra frågan om Grönlunds efterträdare i långbänk?
– Styrelsen tappar oerhört i trovärdighet om inte en efterträdare hittas rätt snabbt. Senast vid nästa bolagsstämma, i mars nästa år, bör en ny vd finnas. Annars lär det säkerligen bli en livlig stämma. Styrelsen måste nog ta sig i kragen nu.
Detta skriver Folke Sjölund lite om i det medlemsbrev som nyligen skickades ut till medlemmarna. Där står det också att aktiespararföreningen tidigare framfört som sin åsikt att det är viktigt att banken finns i åländska händer.
Hur definierar ni ”åländska händer”
– Att en tillräckligt stor del av aktiestocken ägs av ålänningar. En tillräckligt stor del är två tredjedelar som ger kvalificerad majoritet.
”Anders Wiklöf är ju också ålänning ”, konstaterar Folke Sjölund.
I Ålandsbankens styrelse sitter, förutom Anders Wiklöf, Göran Lindholm, ordförande, Leif Nordlund, vice ordförande, Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson och Teppo Taberman som valdes in som kompromissledamot i stället för Veritas vd Jan-Erik Stenman som var Wiklöfsfärens ursprungliga förslag inför stämman.


Eckerö/Birka
Det andra bolaget med ett turbulent år bakom sig är Rederi ab Eckerö/Birka Line. Folke Sjölund blir inte förvånad om vårens händelser får återverkan på ägarstrukturen i båda bolagen.
– Jag har haft kontakt med vissa personer som engagerade sig under våren och också kollat upp med banken – handeln med Eckeröaktier har varit livligare än för ett år sedan. Jag kan gott tänka mig att det finns de som är intresserade av att förvärva Eckeröaktier för att skaffa sig inflytande i bolaget. Jag träffar så pass många av dem som var med att jag vet att konflikten finns kvar under ytan, och ganska starkt också.
En av de uppgifter som Eckerö har framför sig är att slutföra köpet av Birka. Eckerö fick efter mycket om och men ihop cirka 70 procent totalt av aktierna i Birka, motsvarande drygt 60 procent av rösterna, och dominerar därmed Birka som från och med juni är dotterbolag till Eckerö.
– Men för att kunna göra ännu mera, till exempel utnyttja Birkas kassa, så måste Eckerö upp i 90 procents ägande.
Det kanske inte är det lättaste – det finns möjlighet till goda dividender i Birka framöver även om utdelningen i år blev noll.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax