DELA

ÅAB satsar på ny miljöfond

Östersjön gynnas av den nya miljöfond som Ålandsbanken startar i höst. Bakom fonden står en grupp aktivt miljöengagerade investerare som satsat startkapitalet.
Miljöfonden Ålandsbankens Eco Performance är en global aktiefond som huvudsakligen placerar i nordiska eller europeiska bolag som bedriver verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt. Valet av investeringar baseras på en objektiv miljöanalys som görs av organisationen EIRIS, Experts in Responsible Investment Solutions med säte i London, heter det i Ålandsbankens pressmeddelande.
Ålandsbankens bedömning är att investeringar i företag som beaktar miljöaspekter har större potential att utvecklas bättre på lång sikt än genomsnittet av företag. Utvecklingen går mot att miljöföretagen allt mera prioriteras av både konsumenter och placerare, framhåller banken.
En fristående expertpanel med representanter från Åland, Finland och Sverige ska utses. Panelen ska bland annat identifiera trender och idéer i omvärlden som fondens förvaltare kan använda sig av. Portföljförvaltare blir Marcus Lundqvist.
Tom Pettersson, vd för Ålandsbanken fondbolag ab, framhåller att man vill ge en möjlighet till ”gröna” placeringar samtidigt som miljövården i Östersjöområdet får ett ekonomiskt tillskott. 0,6 procent av fondens kapital avsätts årligen till miljöfrämjande ändamål i Östersjöområdet. Hela teckningsprovisionen går till miljön. (ao)