DELA

ÅAB sämst i räntejämförelse

Men 0,25 procents ränta på deponeringar på Ålandsbankens miljökonto placerar sig banken sämst i den räntejämförelse som tidningen Taloussanomat gjort.
– Miljökontot är inget vanligt konto, säger bankdirektör Birgitta Dahlén och påpekar att det är mycket svårt göra en sådan jämförelse som tidningen gjort.
Ålandsbanken placerar sig på sista plats i tidningen Taloussanomats räntejämförelse. I jämförelsen har man sett vilken bank som ger bäst ränta när man deponerar 10.000 euro på ett konto.
De jämförda kontona var sådana som är mer flexibla än de traditionella depositionerna, som inte tillåter att man lyfter pengar från depositionen under bindningstiden. Med 0,25 procents ränta på sitt miljökonto placerar sig Ålandsbanken klart på sista plats.
I jämförelsen deltog 15 banker som är aktiva i riket. Ingen av de tre största bankerna placerar sig i toppen och endast fyra banker ger över en procents ränta.

FIM och Evli bäst
I jämförelsen får man bäst ränta, 1,40 procent, på fondförvaltningsbolaget FIM, och även Evli, AsuntoHypo Pankki och Aktia ger från en procent och uppåt i ränta. I botten finns, förutom Ålandsbanken, Sampo Pankki och S-Pankki Oy som ger 0,47 respektive 0,50 procents ränta.
På Ålandsbanken har inte artikeln väckt någon större uppståndelse.
– Jag talade med vårt Helsingforskontor och de sade att Taloussanomat ofta gör olika jämförelser, säger bankdirektör Birgitta Dahlén.
Hon tycker inte att jämförelsen är rättvisande.
– Det beror på vad man tittar på och vad man är ute efter. Miljökontot är inte ett vanligt konto.

Ringa vinst
Dahlén visar på statistik från Finlands bank som visar att Ålandsbankens räntor hela tiden varit lite högre än andra bankers. Vill man ha avkastning på sina pengar finns det andra konton och placeringar som man kan utnyttja.
I Taloussanomats jämförelse är de jämförda kontona mycket olika.
– En del räknar räntan på dagssaldot, andra på månadens lägsta saldo.
Taloussanomat påpekar ändå att ingen av räntorna i jämförelsen ger några stora vinster för kontoanvändaren.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax