DELA

ÅAB säger upp 50 anställda

Ålandsbankens förbereder sig för att säga upp cirka 50 anställda, ett 30-tal av dem på Åland.

Bland annat ska man se över vilka av de 16 småkontoren som ska stängas.


 I dag har banken kallat till samarbetsförhandlingar på Åland och i Finland. Även kontoren i Sverige berörs och ett 10-tal anställda mister jobben, lika många som i Finland. En översyn av bankens i dag 16 kontor på Åland ska också göras.
Även ledningsgruppen minskas och därför har ledningsgruppsmedlemmarna Peter Michelsson och Tom Westerén meddelat att de avslutar sin anställning med omedelbar verkan.
Det finns många anledningar till personalminskningen, berättar banken i ett pressmeddelande: Kunderna på Åland frågar efter mera rådgivning, de gör förre transaktioner på kontoren och använder internetbanken oftare. Kraven ökar också genom hårdare regelverk för banker och bistrare ekonomiskt klimat i omvärlden.


Sparar pengar
Banken räknar med att spara omkring 4 miljoner euro på årsbasis. Engångskostnaden för omorganiseringen beräknas bli cirka 3 miljoner euro och tas in i resultatet för det fjärde kvartalet. Totalt belastas Ålandsbankens resultat för 2011 med cirka 6 miljoner euro i omstruktureringskostnader och därför blir årets totala resultat lägre än för 2010.
När åtgärderna får full effekt förväntas koncernens bruttokostnader, inklusive åtgärder som beslutats tidigare i år, sjunka med omkring 8 miljoner euro.
Bankens ledning har kallat till presskonferens under förmiddagen.
Bilden visar Ålandsbankens kontor i Föglö Degerby.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax