DELA

ÅAB överklagar inte prickning

Ålandsbanken väljer att acceptera den offentliga anmärkning man nyligen fick av Finansinspektionen.
Nyan berättade i början på maj om Finansinspektionens granskning av Ålandsbanken där man fann felaktigheter i delårsrapporterna för 2007-2009, de två första kvartalsrapporterna för 2010 samt bokslutskommunikéerna för 2008-2010.
I texterna framgick inte tillräcklig beskrivning om betydande risker och osäkerhetsmoment i anslutning till bolagets affärsverksamhet under den närmaste framtiden. sedan värdepappersmarknadslagen reglerades 2007 måste sådan information tydligt framgå. Konsekvensen blev en offentlig anmärkning av Finansinspektionen.
Ålandsbanken hade fram till i går på sig att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen i Helsingfors. Men det har man nu valt att inte göra.
– Beslutet gäller för rapporter 2008-2010. Vi vinner inget på att överklaga, utan vi gör istället anpassningen, jobbar vidare och blickar framåt, säger kommunikations- och marknadsdirektör Tom Westerén.
Prickningen är bankens första.

Malin Tillström