DELA

ÅAB omorganiserar kapitalförvaltningen

Ålandsbanken och dotterbolaget ÅAB Asset Management ska fusioneras under de kommande månaderna.
Orsaken är enligt vd Peter Wiklöf att man vill erbjuda kunderna ännu bättre kapitalförvaltning när resurserna samordnas.
Ålandsbanken Asset Management startade på fastlandet för 15 år sedan, då som ett dotterbolag med Ålandsbankens som ägare till 70 procent och personalen som ägare till 30 procent av aktierna.
Orsaken till fusionen är inte att bolaget saknat framgång, framhåller Peter Wiklöf.
– Bolaget har varit framgångsrikt och gjorde ett rörelseresultat på nästan 4 miljoner euro under de tre första kvartalen 2014. Totalt förvaltar bolaget 1,6 miljarder euro av koncernens totala förvaltade kapital på cirka 4,8 miljarder euro, konstaterar han.
I samband med köpet av bankverksamheten i Sverige fick Ålandsbanken in ny personal med kapitalförvaltningskunnande.
– Frågor uppstår kring organisationen när en del av kapitalförvaltningen helägs av Ålandsbanken medan en annan delägs av personalen. Genom fusionen kan vi ta det bästa från Sverige och Finland och korsförsälja den på alla tre marknadsområdena.
Nyckelpersonerna i dotterbolaget får ledande poster inom Ålandsbankens kapitalförvaltning. Det är enligt Peter Wiklöf ännu för tidigt att säga något om hur framtiden för de övriga drygt 20 anställda ser ut.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre