DELA

ÅAB drar in 24 tjänster

Ålandsbanken har kallat till samarbetsförhandlingar rörande ett minskningsbehov om 24 tjänster.
Ålandsbanken skriver i ett pressmeddelande angående effektiviseringen av organisationen:
Som ett led i Ålandsbankens strategi att stärka inriktningen på placeringsområdet överväger styrelsen att genomföra en verksamhetsförändring. Samtidigt planerar man att genomföra en effektivisering av organisationen. Banken har idag kallat till samarbetsförhandlingar i Finland rörande ett minskningsbehov om 24 tjänster på det finska fastlandet samt inom koncernfunktioner på Åland.
Styrelsen överväger en verksamhetsförändring på det finska fastlandet som innebär att det framtida erbjudandet inom finansieringslösningar i högre utsträckning kommer att stödja Ålandsbankens placeringserbjudande. Samtidigt genomförs en effektivisering av organisationen.
En översyn görs av kostnadsstrukturen inom Ålandsbanken Sverige med syfte att öka effektiviteten, samtidigt som kunderna fortsatt erbjuds samma kapacitet och service. Vidare övervägs en samordning av koncernövergripande funktioner inom bl a Treasury, Risk och Säkerhet för att uppnå en effektivare kapitalanvändning och riskhantering.
Ledningen har identifierat en effektiviseringspotential motsvarande en årlig kostnadsreduktion om cirka 3 MEUR, varav hälften av potentialen ligger inom Ålandsbanken Sverige. Engångskostnaderna förknippade med åtgärderna förväntas uppgå till cirka 0.5 MEUR under innevarande år.
Peter Wiklöf, Ålandsbankens vd, kommenterar:
– Strategin att skapa en stark placeringsbank med gott finansieringskunnande ligger fast. Genom dessa åtgärder säkerställer vi att Ålandsbanken kommer att vara en framgångsrik och lönsam bank även i framtiden. Ålandsbanken har lyckats skapa ett varumärke som relationsbank med hög lojalitet och starkt förtroende från kunderna.
Med vår kompetens inom placeringar, kombinerat med vårt kunnande och vår kapacitet inom finansieringar, har vi ett mycket starkt erbjudande till våra kunder.