DELA

ÅAB-bolag dras inför rätta

461.000 euro vill Rautaruukkis personalfond ha i ersättning av Ålandsbanken Asset Management Ab för föluster på den amerikanska aktiemarknaden.
Ärendet kommer upp i Helsingfors tingsrätt i slutet av året.
Ålandsbankens dotterbolag Ålandsbanken Asset Managemant Ab har dragits inför rätta av stålbolaget Rautaruukkis personalfond. Personalfonden stämmer kapitalförvaltningsbolaget för betydande förluster efter att bolaget har investerat 1,8 miljoner euro av fondens pengar i den amerikanska aktiemarknaden, trots att personalfonden anser sig ha förbjudit detta. Detta skriver Helsingin Sanomat i torsdagens tidning.
Personalfonden är den sjätte största i Finland och ägs av 7.000 anställda inom bolaget. Enligt Helsingin Sanomat är detta troligen första gången en personalfond drar sin förmögenhetsförvaltare inför rätta.
Fonden kräver 461.000 euro av Ålandsbanken Asset Management. Summan motsvarar den förlust man gjorde på den amerikanska aktiemarknaden.


Erkänner misstag
Förlusten uppdagades efter att Rautaruukkis personalfond sagt upp sitt avtal med bolaget den 16 september 2008. En månad efter uppsägningen när innehavsrapporten anlände visade det sig att kapitalförvaltningsbolaget investerat 1,8 miljoner euro i amerikanska fonder och av dem hade 26 procent försvunnit eller 461.735 euro.
Personalfonden kräver ersättning för förlusten inklusive räntor fram till den tidpunkt då man fick reda på förlusten.
Stefan Törnqvist, vd på Ålandsbanken Assett Management, säger att stämningen till tingsrätten är ”absurd”.
– Vi har erkänt vårt misstag och är beredda att ersätta förlusten fram till vår fullmakt tog slut.
Törnqvist kan inte se att bolaget ska belastas för kursnedgången när man inte längre hade några befogenheter över personalfondens pengar. Han är förvånad att den nya förvaltaren inte kontrollerade innehavet vid övertagandet eftersom det handlar om en portfölj på 40 miljoner euro.
– Det är antagligen här skon klämmer. De tog över portföljen men gjorde inget. Vi har inte många kunder som säger upp förvaltningsavtalet, men när någon gör det brukar vi skicka en sista rapport över innehavet av pur godhet.
Det var i den rapporten som personalfondens styrelse upptäckte att värdet sjunkit.
– Tänk om det gått upp 10 procent, borde vi då skicka en faktura? säger Törnqvist.


Mailet registrerades aldrig
Ålandsbanken Asset Management tar fasta på datum i sitt svaromål. Personalfonden meddelade den 19 juni 2008 att inga placeringar fick göras på den amerikanska marknaden. På bolaget medger man att det meddelandet aldrig registrerades i portföljsystemet.
– Det kom ett mail i där man skrev att man ogärna ser att det placeras medel i USA. Vi borde ha checkat upp det, men det blev inte gjort.
Investeringen i amerikanska marknaden gjordes den 8 september, en vecka före investeringsbanken Lehman Brothers gick i konkurs och den ekonomiska nedgången startade. Detta skedde dagen innan personalfonden sade upp sitt avtal med Ålandsbanken Asset Management.
Ännu samma dag som uppsägningen låg fonden på plus, men under de fem dagar som är uppsägningstiden för avtalet sjönk innehavet med 32.940 euro. Den summan är bolaget redo att ersätta men när avtalet om förmögenhetsförvaltningen var uppsagd anser sig bolaget inte ha ansvar för fondutvecklingen.


Förhandlingsförsök
Man har försökt förhandla om ärendet, men eftersom man inte kan komma fram till en överenskommelse tas ärendet upp i Helsingfors tingsrätt i slutet av året.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax