DELA

ÅAB-aktierna ”hemma” igen

I går övergick Ålands ömsesidigas och Redarnas ömsesidigas ÅAB-aktier på nytt i försäkringsbolagens ägo efter att ha varit utlånade till andra bolag över stämman.
Inga stora kostnader uppstod för försäkringsbolagen, uppger Ömsens vd Göran Lindholm.
Under de senaste dagarna har flera insändare med åsikter om turbulensen kring Ålandsbanken publicerats. I Nya Åland kritiserade signaturen ”Erfarenhet från Chipsen” bland andra Ömsens vd Göran Lindholm, och kritik i samma anda framkom också i en insändare i tidningen Åland, skriven av Bert Hellman.


Varför så viktigt?
Nya Åland har ställt frågor till Göran Lindholm utgående från insändarna.
Varför är det så viktigt för Ömsen att ha en stor ägarandel i strategiska åländska bolag? Vad vill Ömsen med makten som ägandet ger?
– Ålandsbanken är i en särskild sits. Banken är en viktig motor för det åländska näringslivet, genererar arbetsplatser och ny business och fungerar som skola för många företag. Allt det gör att hjulen hålls rullande i samhället. Det är det vi lever på . Det är där vi får våra premier. Om det går bra för det åländska näringslivet så går det bra för Ömsen.
Man kan, säger han, diskutera om Ömsen ska äga aktier i alla strategiska bolag och om inflytandet ska ske i styrelserna eller i nomineringskommittéerna som tar fram kandidater till styrelsen.
– Min bedömning är, som en allmän reflektion, att en kombination är det lyckligaste. Ett lämpligt antal ägare ska sitta med i styrelsen, men enligt min uppfattning är det bra om den övervägande delen inte är beroende av någon viktig ägare, det vill säga en som har mer än 10 procent av röster och kapital. Det är viktigt att se efter vilken kompetens som behövs i en styrelse vid varje givet tillfälle. Det bästa värdet för samtliga aktieägare ska skapas. Det ska inte ens finnas en misstanke om att de största ägarna skapar mervärde åt sig själva.


Utveckla bolaget?
Borde Ömsen inte i stället koncentrera sig på att utveckla bolaget och konkurrenskraften på en alltmer krävande marknad där konkurrensen ökar?
– Givetvis ska försäkringsverksamheten skötas, men det ska också placeringsverksamheten. Det är en avvägning. I vårt fall är det Ömsens styrelse som avgör. Om styrelsen anser att vi bör vara med och bevaka Ömsens intressen så är vi det.
I övrigt har Ömsen en policy enligt vilken bolaget i allmänhet inte ska äga mer än 5 procent i andra bolag. Policyn tillämpas dock inte på ägandet i Ålandsbanken.
I går återgick ägandestrukturen i Ålandsbanken till normalsituationen efter att aktierna varit utlånade till andra bolag över Ålandsbankens stämma. Både Ömsen och Redarnas ömsesidiga flaggade om detta på börsen.
Orsaken var att försäkringsbolagen ville ha så mycket röststyrka som möjligt på stämman med beaktande av den rösträttsbegränsning som finns i ÅAB:s bolagsordning


Kostnader?
Vad har manövern kostat Ömsen och försäkringstagarna?
– Advokatkostnader och kostnader för att köpa de bolag som aktierna delades upp på. Det är inte fråga om några stora summor.
Han påpekar att majoriteten av bankens styrelse velat ha bort rösträttsbegränsningen just på grund av att det är så lätt att kringgå den, något som alla nu har kunnat se.
– Rösträttsbegränsningen har ingen betydelse längre. Tvärtom ansåg ÅAB-styrelsen att den är förlegad och osund och enbart förvirrar de små aktieägarna.
Kommer förslaget att aktualiseras igen på nästa bolagsstämma?
– Det är långt till dess. Det har jag inget svar på.
Folke Husells insändare bemöter Göran Lindholm inte.


Förtydligande
Folke Sjölund i Ålands aktiesparare vill rätta till stycket om rösträttsbegränsningsomröstningen i gårdagens Nya Åland. Förslaget att slopa begränsningen gick inte igenom, trots att det fick enkel majoritet med 54 procent mot 46 procent vid omröstningen på stämman, eftersom en ändring i bolagsordningen kräver kvalificerad majoritet, det vill säga med två tredjedelar.
Folke Sjölund påpekar också att han i sitt anförande på stämman inte riktat sig mot någon när han framhöll att aktiespararna inte är emot förändringar, men att sådana bör förberedas, vara bra förankrade och genomföras i samförstånd.
– Jag försökte medvetet vara neutral. Vi har inget intresse av att skapa konflikter.
Tolkningen att udden var riktad mot Wiklöf-sfären var reporterns.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax