DELA

ÅAB-aktieägare röstade

Två omröstningar krävdes innan Ålandsbankens bolagsstämma kunde avslutas sent på eftermiddagen.
Den första omröstningen gällde styrelsens förslag att höja årsarvodet till det dubbla för de två styrelseledamöter som var på väg att väljas in, Per Axman från Sverige och Kaj-Gustav Bergh från riket. förslaget stötte på motstånd från föreningen Ålands aktiesparare som ville att alla styrelseledamöter ska få lika mycket.
Den andra omröstningen initierades också av Ålands aktiesparare och gällde huruvida aktier i Ålandsbanken ska ges ut som bonus åt nyckelpersoner inom banken.
I båda fallen vann styrelsens förslag.
Läs mera i Nya Åland i morgon.