DELA

9.000 ålänningar födda utomlands

Var tredje ålänning är inflyttad. Över 9.000 personer boende på Åland är födda utanför landskapet.
Antalet som är födda utanför Norden växer stadigt och är nu över 1 300. Nu utgör de nära 5 procent av befolkningen.
Majoriteten av de som är födda utanför Norden, eller närmare 850 personer, är födda i Europa och de stod också för största delen av ökningen under året.
Detta visar Ålands statistik- och utredningsbyrås, ÅSUB:s, senaste statistik.
De som är födda utanför Europa ökade också något och uppgår till drygt 470 stycken.


Fler svenskar
Invånarna som är födda i Sverige blev drygt 90 flera och är nu för första gången över 2.000.
De som är födda i Finland ökade med 52 personer och är nästan 5.500, en krympande men fortfarande klar majoritet av de inflyttade.


En tredjedel inflyttade
Totalt blev de inflyttade drygt 250 flera och är nu över 9.000 personer, vilket är nästan 33 procent av Ålands 27.734 invånare den 31 december 2009.
De som är födda på Åland ökade med 26 personer under 2009 och är knappt 18.700, men andelen sjönk något och är nu drygt 67 procent.


Letterna många
Av invånarna med ursprung utanför Norden ökade de som är födda i Lettland mest under 2009 med en tillväxt på nästan 40 personer och de är nu med drygt 160 personer den största utomnordiska gruppen.
Över 100 personer är också födda i vardera Rumänien, Estland, Iran och Thailand. Nästan hälften av invånarna födda utanför Norden kommer från något av dessa fem länder.
Andra större grupper, över 50 personer, är födda i Tyskland, Storbritannien, Ryssland och USA. Totalt fördelar sig invånarna med annan födelseort än Åland på 83 olika ursprungsländer. (ka-f)