DELA

80.000 euro för Svarta Katten-hus

Josefin Vördgren som driver Café Svarta Katten i Ruskens på Norragatan föreslås få köpa fastigheten för 80.000 euro, den summa som huset och tomten värderats till.
Förslaget tas upp av stadsstyrelsen på torsdag.
Ruskens är ett av de hus som staden vill sälja. Under den senaste tioårsperioden är stadens samlade driftsunderskott för fastigheten 35.000 euro, och hyran borde därför fördubblas från dagens nivå för att staden ska få sina kostnader täckta.
I stället föreslår man en riktad försäljning. Hyreskontraktet går ut den sista augusti, och caféinnehavaren – som vill fortsätta med verksamheten – har lämnat in en namnlista med 851 underskrifter till staden. (ao)