DELA

75 arbetsplatser inspekterade

Arbetarskyddsförvaltningens granskning bjöd inte på något särskilt, men byggföretag behöver bli bättre på att utreda sina underleverantörer.
Arbetarskyddsförvaltningen har haft en kampanjvecka och granskat 75 arbetsplatser på Åland. Granskningen har inte bjudit på något utöver det vanliga.
– Den intensiva granskningen är en del i statens offensiv mot den gråa ekonomin, granskningarna ska öka med 50%, säger överinspektör för arbetarskyddsförvaltningen i sydvästra Finland, Anna Pärtty.
Arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson ber om uräkt för överlappningar som har uppstått i samband med kampanjen. Vissa företag har blivit granskade två eller till och med tre gånger.
Brister som har upptäckts är sådant som småföretag som inte har någon företagshälsovård och svårigheter med att hålla den lagstadgade dygnsvilan i skärgårdstrafiken. En byggarbetsplats hade större brister med omärkta och obesiktigade byggnadsställningar
Det som Henning Karlsson betonar inför kommande inspektioner är förändringar i lagen om beställarens utredningsskyldighet vid anlitande av utomstående arbetskraft som troligen kommer att träda i kraft den första juli i år. Regeringens proposition nummer 18.2012 föreslår framför allt ändringar för byggbranschen. Tidigare har beställaren inte varit skyldig att utreda företag som anses vara ”etablerade”. Det undantaget slopas helt i det nya lagförslaget.
Henning Karlsson vill speciellt varna småhusbyggare. Det är mycket som ska hållas reda på. Brister kan leda till påföljdsavgifter på upp till 50.000 euro. Brister som en husbyggare lätt kan göra sig skyldig till är exempelvis att anlita ett företag som inte har näringsrätt.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson