DELA

62-åring dömd till ovillkorligt fängelse

Ett års ovillkorligt fängelse.
Det blir straffet för den 62-årige ålänning som fällts i tingsrätten för ett förfalskat testamente.
Tingsrätten dömer 62-åringen för grovt bedrägeri och grov förfalskning.
Han hade förfalskat testamentet och försökt använda det för att komma åt ett arv som han inte hade någon rätt till. Testamentet dök upp efter att en kvinna bosatt i Mariehamn avled 2005. Enligt det skulle hennes kvarlåtenskap, bland annat en aktielägenhet i staden, tillfalla mannen.
Han sände en kopia av testamentet till kvinnans släkt i östra Nyland. De fattade misstankar och vände sig till polisen. 62-åringen anhölls i september 2007 men släpptes följande dag. Polisen gjorde en husrannsakan och hittade då testamentet, som var daterat 1995, i mannens bankfack.
Han kunde inte förklara när eller hur det hade kommit dit, eller varför han letat reda på det efter att kvinnan avlidit. Han är den enda som haft nyckel till sitt bankfack.

Tre namn förfalskade
På dokumentet fanns tre namnteckningar som undersöktes av centralkriminalpolisens experter. Deras slutsats var att alla tre namnteckningar, som skulle tillhöra kvinnan och två testamentsvittnen, var förfalskade. Rättens bedömning är att 62-åringen själv kan ha förfalskat namnteckningarna.
Rätten slutsats är att 62-åringen var den som lät förfalska dokumentet. Han hade dragit nytta av testamentet, han hade använt kvinnans bostad när hon flyttat till ett åldringsboende i staden, och när hennes bekanta från östra Nyland kom på besök lät han dem inte besöka lägenheten.
Försvaret begärde att åtalspunkten grov förfalskning skulle preskriberas eftersom det kan ha gått över tio år sedan dokumentet skapades. Men tingsrätten konstaterar att det falska dokumentet överlämnades inför bouppteckningen och därför är brottet inte preskriberat.

Tidigare ostraffad
62-åringen är inte straffad sedan tidigare, men tingsrättens dom blir ändå ovillkorligt fängelse.
Arvet efter kvinnan var värt drygt 150.000 euro. Rätten, som anser att det är synnerligen allvarligt att försöka ingripa i en avlidens sista vilja på det här sättet, övervägde valet mellan villkorligt och ovillkorligt fängelse.
– Med beaktande av (62-åringens) skuld och hans planlagda förfarande och med tillsyn till den allmänna laglydnaden krävs det att fängelsestraffet förordnas att vara ovillkorligt.
Domen kan överklagas hos Åbo hovrätt senast 30 dagar efter tingsrättens dom.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax