DELA

60.000 för den som ordnar Rockoff

Mariehamns stad är redo att sponsra den arrangör, som är villig att årligen arrangera en musikfestival på Torget under den tid stadsplanen för Mariepark ändras. I praktiken handlar det om Mariepark Ab, det vill säga Dennis Jansson.
Förslaget att sponsra en musikfestival på Torget kommer upp i stadsstyrelsen på torsdagen. Vikarierande stadsdirektör Bjarne Pettersson säger att sponsringen gäller Dennis Jansson och Mariepark Ab. Det är Jansson som har möjlighet att ordna festivalen.
Arrangemanget är till en början tänkt att pågå i två år. På kortare tid än så går det knappast att ändra stadsplanen för Mariepark, så att Rockoff kan flytta tillbaka.
”En sponsorsumma på 60.000 euro per år och festival bedöms vara lämplig och motsvara stadens nytta och ändamål. Med anordnandet av festivalen uppnår staden målsättningen att vara en attraktiv stad för besökare samt för invånare och företag”, skriver stadskansliet.

Får Torget gratis
Samtidigt får stadsstyrelsen ta ställning till Dennis Janssons ansökan att få disponera Torget för Rockoff.
Villkoren som ställs är bland annat att konserterna måste avslutas senast vid midnatt och att festivalen får pågå högst nio dagar.
I förslaget ingår också att staden som värdstad för Rockoff ger drygt 10.000 euro i bidrag. Här ingår torghyra 2.052 euro, hyra för parkmark 2.193 euro, vatten 1.500 euro och el 4.350 euro.

HARRIET TUOMINEN