DELA

500 gravida åländskor behövs

500 blivande mödrar på Åland kan göra en insats för forskningen och framtiden.
Finnbrain heter projektet där ett av målen är att hitta vägar till bättre hälsa och livskvalitet för barn och vuxna.
Professor Hasse Karlsson vid Åbo universitets kliniska institution är projektledare för Finnbrain som hittills finansieras av Finlands akademi med två miljoner. 200 Åbofamiljer ingår in en pilotundersökning. Forskningen ska nu utvidgas till Helsingfors och Mariehamn.
Syftet är att undersöka hur miljön och genetiska faktorer påverkar utvecklingen av barnets hjärna.
– Vi är intresserade av sjukdomsmekanismer på längre sikt, säger Hasse Karlsson som i fredags besökte Mariehamn för att presentera projektet för ÅHS personal.
Det handla om nya insikter i vem som riskerar att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller demens, eller varför en del av oss hanterar stress bättre än andra.
Att det är ett långsiktigt projekt är klart.
– Vi ser resultaten om 62 år, säger Hasse Karlsson med ett leende.
Med det menar han att många av de sjukdomar som forskarna är intresserade av utvecklas sent i livet. Men material som samlas in nu ger också insikter i barnets neurologiska utveckling.
Information finns på www.finnbrain.fi.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom