DELA

50-gräns kvar på utfarterna

Det blir en allmän hastighetsbegränsning på 40 kilometer i timmen i Mariehamn – med vissa undantag, bland annat på Västerleden och Österleden.
Det har stadsstyrelsen bestämt.
Undantag görs för utanför skolor och daghem när verksamhet pågår där, och i vissa bostadsområden. Där blir högsta tillåtna hastighet 30 kilometer i timmen.

50 km på utfarterna
Och hastighetsbegränsningarna ändras inte på landskapets vägar och gator inom stadsgränsen.
– Staden kan inte besluta om hastighetsbegränsningar på landskapsregeringens vägar, konstaterar stadens kanslichef Emma Dahlén.
Det betyder att det också i fortsättningen blir tillåtet att köra 50 kilometer i timmen på följande sträckor:
Västerleden från Ålandsplan norrut.
Österleden, från kurvan vid självstyrelsegårdens hörn norrut.
Sjukhusvägen som går mellan rökerirondellen och sjukhusrondellen.
Vägen mot Järsö, söderut från Pingstkyrkans tomt vid Ålandsvägens södra ände.
Landsvägen från rökerirondellen norrut mot Godby.
Landsvägen från rökerirondellen österut mot Lemland.
Men staden uppmanar landskapsregeringen att ”säkra den lätta trafikens övergångar”, i synnerhet på Österleden.

Inget datum bestämt
När beslutet verkställs är inte bestämt. Bland annat skall stadens tekniska nämnd först definiera vilka bostadsområden som skall omfattas av 30-begränsningen.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax