DELA

450.000 euro för ett attraktivt centrum

Mariehamns centrum skall bli mer livskraftigt och attraktivt för att locka fler inflyttare och besökare till Åland. Det är utgångspunkten för det nya projekt som Ålands näringsliv skall driva de närmaste tre åren i samarbete med staden, och som presenterades i dag.
Målet skall nås bland annat med hjälp av utomstående experter och i samarbete med de som bor och verkar i centrum.
Centrum definieras i projektet som det område som ligger mellan Styrmansgatan i norr och Stora gatan i söder, Ålandsvägen och Östra hamnen. Projektet har en total budget på 450.000 euro. Hälften finansieras med pengar från EU:s regionala utvecklingsfond, staden skjuter in 195.000 och landskapet 225.000 euro.
– Det är viktigt för hela Åland att ha en stark och attraktiv centralort. Projektet kan fungera som en katalysator eftersom det man kommer fram till kan tillämpas på flera orter, säger näringsminister Torbjörn Eliasson (C).
Läs mer i onsdagens Nya Åland!