DELA

43 Horellitomter visas snart

Nu närmar sig visningen av de 43 egnahemshustomterna nära stranden på Horelliområdet i Västra Ytternäs.
22 tomter lottas ut medan de mest attraktiva strandtomterna, 21 stycken, säljs till högstbjudande på auktion.
Så lyder i alla fall förslaget som infrastrukturnämnden tar ställning till på mötet på onsdag då man också fastställer vad tomterna ska kosta enlig en prislista som tagits fram.
Förra månaden godkände stadsfullmäktige nya regler för prissättning, utgivning, försäljning och arrende av tomter i mariehamn. Beslutet vinner laga kraft den 31 maj och beredningen inför utgivning och prissättning av tomter bygger på att aprilbeslutet vinner laga kraft.
Just nu byggs kommunaltekniken ut på området. Den 12 juni planeras en förhandsvisning av tomterna – dels för att marknadsföra området, dels för att intressenter ska hinna bekanta sig med tomtutbudet inför utgivningen som planeras efter sommaren.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre