DELA

42.000 euro i lön för Holländer

Landskapets interna revisor Leif Holländer har fått ett års retroaktiv lön utbetalad.
– Jag har inte siffrorna framför mig men det borde handla om minst 42.000 euro brutto, säger landskapets förvaltningschef Arne Selander.

Holländer var avstängd från sin tjänst mellan april 2009 och april 2010 och fick under den tiden ingen lön.
Orsaken till att landskapsregeringen tidigare avsatte honom med omedelbar verkan var samarbetssvårigheter mellan honom och hans chef Agneta Mannberg-Jansson, samt att han överträtt sina befogenheter på byrån.
Holländer lämnade in ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen som gav honom rätt och upphävde landskapsregeringens beslut.
Ersättningen för perioden 24 april 2009 -14 april 2010 utbetalades den 30 juni 2010. Enligt kansliavdelningens protokoll har ränta dessutom utbetalats för perioden 16 april 2009-30 juni 2010.

TANJA LÖNNQVIST
tanja.lönnqvist@nyan.ax