DELA

41 lärare går i pension inom tio år

Under de närmaste tio åren får många lärare, främst klasslärare, jobb i stadens grundskolor.
41 lärare går i pension fram till 2019.
Nyan tittade in i lärarrummet i Övernäs högstadieskola under rast förra veckan. Vi bad de lärare som befann sig i rummet just då att sätta sig i soffan och räcka upp handen om de är på väg i pension under de närmaste tio åren.
Av tolv lärare räckte sex upp handen.
Skoldirektör Mari-Ann Kullman är väl bekant med läget. Hon hör till de förvaltningschefer som intervjuats i arbetet med kompetensförsörjningsplanen. Av hennes utredning framgår att 43 procent av alla anställda i grundskolorna – lärare, köks-, städ- och kanslipersonal – går i pension fram till 2019.
– Och det gör jag själv också.

Utmaning locka nya
Många av dem som börjat gå i pension från och med i år har en pensionsålder på 60 år. De som börjat senare jobbar längre.
– Det är ingen katastrof, för vi vet ju om att många slutar. Men det är verkligen en utmaning att kunna locka nya lärare och övrig skolpersonal till de lediga jobben.
Under de senaste åren har varje ledigt lärarjobb fått upp till 50 sökande, de flesta behöriga.
– Det viktiga är att det finns tillgång på arbetskraft och att skolorna är attraktiva arbetsplatser. Just nu ser det inte alls dystert ut, tvärtom.

Stelt lönesystem
Hon påpekar att kommande lärare, som är födda på 1980- och -90-talen, kanske har andra önskemål om arbetsförhållanden än dagens lärare. En sådan omständighet kan vara lönesystemet.
– Dagens system är stenålders, och jag hoppas att det förändras. Lönerna utgår fortfarande från 45 minuters lektioner och undervisningsskyldighet när de i stället borde bygga på en helhetsarbetstid. Det finns ju mycket annat arbete som ska göras i skolan utöver undervisningen.

Mångkulturell skola
En annan utmaning är den mångkulturella skolan. I dag finns 19 olika modersmål representerade bland eleverna. Också skolpersonal består sannolikt i framtiden av personer som flyttat hit från andra länder.
Enligt Mari-Ann Kullman måste skolan tillsammans med landskapet bygga upp en bättre beredskap så att integrationen berikar hela skolsamfundet och samhället i övrigt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax