DELA

40 nya projekt vill få Leader-stöd

Efter en trög start har arbetet med Leader dragit i gång på allvar på Åland. Ett 30-tal ideer är på planeringsstadiet och tio projekt har nått fram till ansökan.
Det handlar om allt från nya museum via en musikfest till upprustning av midsommarstång.
Efter den senaste tidens uppmärksamhet kring Leader-programmet kallade verksamhetsledare Disa Öhman och den lokala aktionsgruppen, LAG-gruppens, ordförande Folke Engblom till en pressträff. De vill sprida information om Leader till ålänningarna.
– Det har varit väldigt trögt att få ingång Leader här. Strategin godkändes först april 2009, medan fasta Finland har varit med sedan 1995, säger Folke Engblom, som funderar på om Pafs goda ställning kan vara en bidragande orsak.
– Många föreningar har kanske sökt medel från Paf istället. Det finns ju en viss byråkrati kring ett EU-projekt som Leader, vilket kan ha avskräckt, säger han.

Ny ledare
Men när den åländska strategin slutligen godkändes i april i fjol sattes bollen i rullning. Disa Öhman, med erfarenhet från Leaderprojekt i Åboland, anställdes som verksamhetsledare och efter några månader kunde de första färdiga ansökningarna behandlas i LAG-gruppen.
Den senaste tidens debatt, bland annat i lagtinget, om maxgränserna för bidrag specifikt för föreningars nybyggnation har till viss del bromsat upp arbetet.
Tidigare i veckan meddelade dock landskapet att man ämnar se över de aktuella gränserna. Och LAG-gruppen kommer även att sända en skrivelse till landskapsregeringen där man påpekar att förutsättningarna på Åland bör ändras.

Fel till Bryssel?
– Vi har tittat igenom gamla landskapsbeslut och hittat lite underligheter, till exempel att man först godkänt Leaderbidrag på 50 procent och sedan dragit tillbaka beslutet. Jag tror att landskapet tvingades sänka maxgränsen gällande bidrag för föreningars nybyggen till 20 procent efter att man skrivit så i den engelskspråkiga versionen som skickades till Bryssel, säger Folke Engblom.

Ingen idé för liten
Men för alla övriga ideér finns dock chansen att få uppemot 50 procent i bidrag. Hittills finns ett 30 tal projekt där man arbetar med projektplaner och för cirka tio till har man kommit ända fram till ansökan.
– Hela tanken med Leader är att idén ska komma från invånarna själva och att även beslut om finansiering tas lokalt. Det finns inte projekt som är för små, man kan alltid komma in och fråga om ens idé skulle fungera som ett Leaderprojekt. Inom Leader är det lovligt att stjäla ideér av varandra, säger Disa Öhman.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax