DELA

4 771 övernattningar på Åland i januari

Inkvarteringsstatistik från Åsub visar att det totala antalet övernattningar på åländska hotell i januari var 4 771 i januari.
Det innebär en ökning om nästan 16 procent jämfört med januari 2013.
Övernattningarna ökade både från Finland och från Sverige. De finländska övernattningarna ökade med drygt åtta procent och de svenska med drygt 29 procent jämfört med samma period i fjol. Övernattningarna som gäster från övriga länder stod för minskade med knappt sju procent.
– Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan blir stor om jämförelseantalet är litet, skriver Åsub i ett pressmeddelande.
Siffrorna för januari 2014 baseras på uppgifter för 14 hotell. Tre hotell har varit stängda under månaden och beläggningsgraden för den totala kapaciteten var närmare 14 procent. I december var den siffran knappt 11 procent.


Finländarna flest
Av de som övernattande på Åland i januari var knappt 49 procent från Finland och nästan 46 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,4 nätter och de svenska 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 2,2 nätter.
Av övernattningarna i januari skedde drygt 69 procent på grund av fritid och knappt 31 procent på grund av yrke. I december var de siffrorna 73 respektive 27 procent. (ml)