DELA

37 tjänster bort från Birka

Totalt försvinner 37 tjänster från Birka Line. 30 av dem är hyttpersonal som tvingas gå eftersom företaget övergår till att satsa mer på landbaserad städpersonal.
Birka Line meddelar i dag att rederiet säger upp 27 hyttstädare på kryssningsfartyget Birka Paradise, 15 av dem är ålänningar. Dessutom låter man bli att ersätta tre städare som slutat under året.
Birka Line kommer istället att utöka landstädningen, det vill säga hyra in mer personal för att städa hytterna när fartyget ligger inne i Stockholm. Gästerna ska då inte behöva lämna sina hytter innan fartyget kommit iland.
Den återstående hyttpersonalen ombord kommer få fler arbetsuppgifter och ägna sig mer åt kvalitetskontroll. Birka Lines vd Anders Ingves (bilden) hoppas på det här sättet kunna minska kostnaderna och öka servicen.
Totalt minskar bolaget också personalen på kontoret i Mariehamn med sju personer under året, som en följd av försäljningen av fartyget Birka Princess. Tre personer försvinner i och med de nyss avslutade förhandlingarna.

ANDERS SIMS