DELA

354.000 i ersättning för sälskador

Nu kan de åländska fiskarna äntligen få ersättning för skador som sälarna åsamkat fångsten under åren 2006 och 2007. Orsaken till fördröjningen på Åland är att det så kallade toleransstödet för sälskador saknades i det åländska fiskeriprogrammet. Nu är programmet uppdaterat och stödet klart att betalas ut. EU står för hälften av pengarna.
Av de 43 fiskare som sökt det så kallade toleransstödet för säl för åren 2006 – 2007 får 36 ersättning.
För att berättigas till stöd måste fiskarens försäljningsinkomster eller fångstens beräknade värde vara minst 5.000 euro per år. (ak)