DELA

35-åringen friad för rånet

Stockholms tingsrätt friade i går den 35-åring som åtalats för grovt rån, alternativt medhjälp till grovt rån, mot Ålandsbanken den 10 augusti i fjol.
Sannolikt har mannen deltagit i rånet, tror tingsrätten, men bevisen räckte inte till för fällande dom.
Tingsrättens bedömning är att det varken finns teknisk bevisning eller vittnesbevisning som knyter 35-åringen, bosatt i Norrtälje och med husvagn på Hummelviks camping på Åland, till rånet. Åklagare Krister Petersson har pekat på ett antal indicier som enligt honom leder till slutsatsen att 35-åringen antingen tillsammans med andra gärningsmän genomfört rånet mot Ålandsbanken, eller att han har hjälpt till.
Rätten anser det klarlagt att den andra man som setts på Hummelviks camping, och som ett åländskt vittne har pekat ut på foton, befunnit sig på brottsplatsen. Det finns inte, skriver rätten, något skäl att tvivla på att den andre mannen var en av gärningsmännen i rånet.


Var bekanta
35-åringen har förnekat att han känner den häktade mannen, men tingsrätten anser att det är klarlagt att 35-åringen var bekant med den andre mannen vid tidpunkten för rånet. Det som ett vittne sagt i polisförhöret – att de två männen kände varandra – tog vittnet tillbaka i förhandlingen. Rätten hävdar att det finns starka skäl att tro på vad vittnet sagt i polisförhöret.
Ytterligare ett bevis för det är att det åländska vittnet sagt att 35-åringen och den andre mannen vistats på campingen samtidigt, något som rätten anser styrkt.
Utredningen av mobiltelefontrafiken ger, anser rätten, inget särskilt stöd för att 35-åringen haft kontakt med rånarna. Men, hävdar rätten å andra sidan, den täta telefonkontakt som 35-åringen haft med den andre mannen både i Stockholm och på Åland från den 18 juni i fjol och fram till tidpunkten för rånet visar att man måste anta att 35-åringen har förstått att ett rån mot Ålandsbanken planerades. Men, skriver rätten vidare – utredningen på denna punkt kan inte ensamt läggas till grund för slutsatsen att 35-åringen varit delaktig i rånet på det sätt som åklagaren angett.


Ökad konsumtion
35-åringen, som varit långtidssjukskriven på grund av en skada i handen, gjord av med mycket pengar under tiden efter rånet. Rätten anser att hans förklaring till att han plötsligt börjat spendera mera pengar – att han jobbat svart och att han sparat – är en efterkonstruktion.
Det medför, skriver rätten, att hypotesen att hans konsumtionsökning beror på att han deltagit i rånet är högst antaglig. Å andra sidan finns det också alternativa förklaringar, heter det, till exempel att han kan ha hjälpt rånarna utan att själv medverka vid brottet eller att han gömt rånbytet utan att detta har bestämts på förhand.
En annan möjlighet är, anser rätten, att han fått pengarna genom annan brottslighet som han inte vill avslöja.
Alltså: Även om tingsrätten tror att 35-åringen har deltagit i brottsplanerna, förberedelserna inför rånet och genomförandet, så är det ändå inte ställt bortom allt rimligt tvivel så att han kan fällas för brott.


Häktad i frånvaro
Däremot kvarstår misstanken mot den andre mannen, vars DNA har hittats på olika föremål i samband med rånet., och han ska fortsättningsvis vara häktad i sin frånvaro. De föremål som beslagtagits – en mobiltelefon och föremål ur husvagnar på Hummelviks camping – ska behållas eftersom de har betydelse när misstankarna mot honom utreds.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax