DELA

33 företag har lärt sig kvalitetssäkra

Totalt har nu 33 företag gått kursen TourQuality, där de lär sig hur man kvalitetssäkrar sitt företag.
Det är många fler än projektledaren Mattias Eriksson hade förväntat sig.
TourQuality är ett program som är speciellt utformat för kvalitetssäkring av turism. Det handlar om att genom styrning av kvaliteten skapa trygghet och ökad attraktionskraft för företagen och deras gäster, återförsäljare samt medarbetare.
Under utbildningen som sker i form av ett 2-dagars seminarium går deltagarna igenom sina olika tjänster och erbjudanden och anpassar systemet till den egna verksamheten.
Systemet består av sexton kvalitetsdokument som skall fyllas i. När företagen har gått kursen och fyllt i och sänt in dokumenten till ett branschråd i Åre får de ett intyg på att de är kvalitetssäkrade.
– Vårt mål var att tjugo företag skulle gå kursen under den tid projektet pågår. Nu har redan 33 företag gått kursen och projekttiden går ut 30 juni nästa år. Vi kommer att hinna med en kurs till innan projekttiden är ute, så länge det finns intresse bland företagen, säger projektledare Mattias Eriksson.
Eriksson berättar att det redan nu märks att kurserna har påverkat turistföretagarna.
– I dag finns det en större medvetenhet om hur viktigt värdskap och bra service är. Många har lärt sig vilka små medel som krävs för att ge kunden bättre service.

Idé till hemsidan
På den senaste TourQualitykursen, som ordnades på Hotell- och restaurangskolan under onsdagen och torsdagen förra veckan deltog tolv personer från företagen Pensionat Solhem, Anderssons gästhem, Bagarstugan, Mariehamns motorcompany, Havsvidden, Svinö stugby och Nikolaj.
Mikaela Lund på Motorcompany berättar att hennes arbetsplats redan har olika certifikat, och det här var ett sätt att fortsättningsvis arbeta med kvalitetscertifiering av företaget.
– Just den här kursen var mer riktad åt turistiska hållet, men man behöver ju vidga sina vyer åt alla håll och kanter, därför tog vi tillfället i akt att se hur det går till på turistsidan, berättar Lund.
En konkret idé som Lund fick genom kursen var att förändra företagets hemsida.
– Vi behöver förbättra vår text på hemsidans förstasida, till exempel med en slogan, en mer säljande text.
Lund tycker att kursen var ett väldigt bra initiativ.
– Ett bra steg på vägen för att öka kvaliteten på företag.

Använda aktivt
Helene Zetterström på Hotell Havsvidden hade också några ur sin personal med på kursen.
– Vi jobbar mycket med certifiering och kvalificering, av säkerhet, miljö och service. Det här var en bra utbildning och ett bra redskap för oss att jobba vidare med kvalitetssäkringen av vårt företag, säger hon.
Zetterström tycker att dokumentet som kursdeltagarna skall fylla i och lämna in för att få kvalitetscertifikatet är ett bra dokument att arbeta med även i framtiden.
– Vi lägger det inte i någon byrålåda. Eftersom vår verksamhet ständigt utvecklas och växer vill vi arbeta med det ganska mycket, kanske gå igenom det en gång i året och se vad man kan förbättra och förändra.
TourQualitykursen genomfördes av projektet Kvalitet i Service & Värdskap som jobbar för att skapa ett välkomnande Åland. Projektet är EU-finansierat och ägs av Ålands hotell- och restaurangskola med Ålands turistförbund som medsökande.

MALIN LUNDBERG