DELA

3.000 skolbarn behöver vaccintillstånd

Alla skolbarn under sexton år behöver föräldrarnas samtycke innan de vaccinerar sig mot svininfluensan.
Ålands skolhälsovårdare uppmanar nu alla föräldrar att se till att barnen vaccinerar sig.
Toppen på svininfluensans första våg har kommit och gått. Det innebär dock inte att man ska sluta att tvätta händerna ofta eller strunta i att vaccinera sig.
– Den andra vågen, som kommer om två till tre månader, smittar mer och vi är också känsligare för virus den tiden på året, säger klinikchef Birgitta Hermans.

Annonsera
När vaccinet väl anländer till Åland kommer Ålands hälso- och sjukvård att annonsera i tidningarna och därefter genast påbörja vaccineringen av skolbarn. Skolhälsovårdarna kommer att arbeta i par och åka ut i skolorna. Den normala skolhälsovården kommer därför i princip att ligga nere under vaccineringsperioden.
Barn under 16 år behöver föräldrarnas tillstånd före de vaccinerar sig och ÅHS skickar därför nu ut lappar där föräldrar får kryssa i om de samtycker till vaccineringen eller inte.
– Det är viktigt att alla fyller i den lappen och så snabbt som möjligt så att vi kan börja planera och påbörja vaccineringen så fort vaccinet kommit, säger Birgitta Hermans.
Personer över 16 år bestämmer själva om de vill vaccinera sig eller inte, men skolhälsovårdarna är eniga om att alla borde ta sprutan.
– Ju fler som vaccinerar sig innan andra vågen kommer, desto mindre drabbar det samhället.

Ta ansvar
Skolhälsovårdarna betonar att föräldrar till barn som tillhör en särskild riskgrupp, till exempel de med astma eller hjärtfel, måste ta ansvar för att deras barn blir vaccinerade. De kommer alltså inte att få någon särskild kallelse.
Hela vaccineringsperioden väntas ta runt tre veckor. Men man vet fortfarande inte när vaccinet kommer, eller hur mycket. Vaccineringen av barn kommer att ske på barnrådgivningarna, för övriga kommer ÅHS även att vaccinera på kvällstid.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax