DELA

3.000 euro i premie för bostadssparande

Åland följer efter riket och inför en bostadssparpremie på 3.000 euro som betalas då man sparat ihop till en bostad. Åtminstone om lagtinget godkänner landskapsregeringens förslag.

Enligt den lag som både riket och Åland använder kan en ungdom spara systematiskt i samarbete med sin bank. Efter åtta kvartal, det vill säga två år, har spararen rätt att erhålla ett bostadslån från banken samt en tilläggsränta på sparkapitalet. Dessutom åtar sig staten/landskapet att betala räntestöd för en bruttoränta som överstiger 3,8 procent. Det systemet har funnits sedan början av 1980-talet.
Landskapsregeringen konstaterar att intresset för sparsystemet totalt sett varit lågt främst beroende på att lånesumman högst fått vara 64.000 euro. Under 2009 höjdes lånesumman till 100.000 euro och i januari till 125.000 euro i enlighet med de höjningar som skett på rikssidan.
Riket införde en tillfällig bostadssparpremie på 3.000 euro i samband med den finanskris som drabbade Finland. Men premien är inte införd i lagen om bostadssparpremier eftersom den är av tillfällig natur. Därför gäller den inte automatiskt i landskapet Åland.
Den åländska premien ska också vara tillfällig och betalas till utgången av år 2011. Den ska också betalas retroaktivt åt personer med bostadssparavtal som köpt en bostad efter den 1 juli 2009 och då uppfyllt villkoren. Landskapsregeringen beräknar en årlig kostnad på högst 30.000 euro om premien införs och den påverkar inte budgetförslaget för 2011.
NINA SMEDS
nina.smeds@nyan.ax