DELA

28 miljoner till Viking Line

Finansutskottet har beslutat att bevilja Viking Line 28 miljoner euro i miljöstöd för rederiets nybygge.

Beslutet togs i dag på förmiddagen. Viking Line tecknade tidigare i år ett intentionsavtal med STX i Åbo om att bygga ett nytt passagerarfartyg drivet på flytande naturgas till en kostnad av cirka 240 miljoner euro.
Förutsättningarna för bygget var att man beviljades miljöstödet. Stödet betalas efter det att fartyget har överlåtits till Viking Line och fartyget har införts i handelsfartygsförteckningen, dock tidigast år 2012. Viking Lines bygge räknas stå klart 2013.
Viking Line hade ansökt om 30 miljoner, men två av miljonerna gick till Gaiamare Ab.
Läs mer i Nya Åland i morgon.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax