DELA

279 förstaklassare intar skolorna

– Nu märks inflyttningen till de nya bostadsområdena av, säger skoldirektör P-O Friberg.
Södra Åland känner av ökningen av förstaklassare när skolan startar nästa vecka.
Och Brändö skola får fler elever än på många år.
– Det är jättepositivt det här, säger Mathias Eriksson, föreståndare för Brändö grundskola som ökat elevantalet med 12 barn jämfört med i fjol.
Totalt är de 45 barn i skolan och åtta av dem är från och med torsdag ettaklassare. För att erbjuda lika bra undervisning som tidigare har några assistenter anställts på timlön.
I Södra Ålands skoldistrikt är antalet elever i år 930 stycken, 20 fler än förra året.
– Det är bara i Jomala det ökar. Nu märks inflyttningen till de nya bostadsområdena av, säger skoldirektör P-O Friberg.

Förebygger utanförskap
Södra Ålands skoldistrikt med sina sju skolor står för en del förändringar i och med terminsstarten. Bland annat förstärks elevvården då en extra psykolog anställs.
Bakom beslutet ligger enligt P-O Friberg främst möjligheten att erbjuda hjälp till de elever som behöver det, men också att kunna förebygga utanförskap som senare i livet kan leda till skoltragedier vi känner till från fastlandet.
– Landskapsregeringen gav oss i uppdrag att utreda hur vi hanterar elever som upplever utanförskap och alla var överens om att vi måste utöka skolans arbetstid kring detta. Psykologerna behöver mer tid för den här problematiken, så trots de här svåra tiderna beslöt vi att anställa en till.
Johanna Wilande från Mariehamn har fått tjänsten på 80 procent, medan Carita Saku sedan tidigare arbetar 60 procent.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall