DELA

2,3 miljoner för 418 hektar park

Mariehamn har mindre pengar för att sköta om grönområdena.
Nu skall varje område få sin egen prislapp.
Stadens grönområden har fått en skötselklassificering, det vill säga en plan för vad man i framtiden skall göra på respektive plats. Genom klassificeringen kan man nu för första gången räkna ut exakt vad skötseln kommer att kosta, något som är ett måste på grund av det sparkrav som hänger över staden.
I fjol kostade stadens parkverksamhet nästan 2,4 miljoner euro, i årets budget finns cirka 100 000 euro mindre reserverat för ändamålet.
Markavdelningen har använt ett system som utarbetats av finska stadsträdgårdsmästarföreningen och finska grönmiljöförbundet. Enligt det indelas den gröna ytan i fem huvudgrupper: Anlagda grönområden, landskapsåkrar och ängar, parkskogar, övriga grönområden och specialområden.
I Mariehamn handlar det om nästan 418 hektar och då ingår inte de områden, främst gårdar, som bildningssektorn och fastighetsförvaltningen ansvarar för.
Inom anlagda grönområden finns tre undergrupper: Representations- bruks- och bruks- och skyddsområden. Stadshusbacken, Eriksonska gården och gågatan är exempel på representationsområden som kräver daglig skötsel för att hela tiden kunna bibehålla hög standard och konstnärlig karaktär. Här skall papperskorgarna tömmas och vattnas vid behov. Representationsgrönområdena kräver också årliga investeringar i form av bland annat vårlökar och sommarblommar.
Bruksgrönområdena granskas regelbundet men kräver inte daglig skötsel. Målet är, enligt planen en funktionell, trivsam, trygg och ren park. Till den här gruppen hör bland annat Wirenska parken och Miramarparken.
Österlden hör till gruppen bruks- och skyddsområden. Här skall växligheten vara naturenlig men ge ett parkaktigt intryck. Arbetsinsatserna handlar närmast om städning och gräsklippning.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen