DELA

22 förslag till omröstning

Igår debatterade stadsfullmäktige till långt in på natten om budgeten för nästa år.
Socialdemokraterna får inte heller i fullmäktige stöd för höjt skattöre i Mariehamn. Det står klar efter budgetdebatten i går kväll. I stället vill Socialdemokraterna nu att man ska följa ÅSUB prognos som skulle ge en halv miljon mer i samfundsskatt än det stadsstyrelsen kalkylerar med. I så fall skulle tre av Socialdemokraternas hjärtefrågor få pengar: bildningsnämnden, stadsbussen och en servicelinje.
Under den fem och en halv timme långa och bitvis hätska debatten lämnades sammanlagt 22 ändringsförslag in. Moderaterna är bland annat angelägna om att planeringen av södra Lillängen ska prioriteras högre. Liberalerna kämpar för en fortsatt gratis stadsbuss och öronmärkta pengar för Pelarens verksamhet. Centern vill bland annat ha bort lärarbostäderna i Strandnäs från stadens lista över fastigheter som ska säljas.
Ålands framtid pläderar för att man ska ytbelägga Ålandsvägen nästa år och skjuta gatans planerade ombyggnad på framtiden, medan de Obundna vill att stadens politiska ledning ska få utbildning i hur man jobbar för en hållbar utveckling.
Fullmäktige röstar om ändringarna ikväll. (tt-s)