DELA

21-åring dömdes för hot på Facebook

En 21-årig man hotade en annan man på Facebook. Sedan gjorde han verklighet av hoten och misshandlade mannen.
Nu har han dömts till 20 dagar i fängelse, ett straff som omvandlats till 25 timmars samhällstjänst.
Det var i mars förra året som 21-åringen började hota en minderårig man via det sociala mediet Facebook. Bland annat skrev 21-åringen att han skulle utsätta den minderårige för sexuellt våld, att han skulle skära huvudet av honom, att han skulle skjuta den minderårige i huvudet och att han skulle sticka kniven i hjärtat på honom.
Tingsrätten konstaterar att den minderårige i sin tur hade skrivit provocerande saker åt 21-åringen på Facebook.
Efter konversationen tog 21-åringen saken ett steg längre när han faktiskt misshandlade den minderårige mannen fysiskt.
21-åringen döms till 20 dagars fängelse som har omvandlats till 25 timmars samhällstjänst.
Han ska även ge den andre mannen 400 euro i ersättning för det lidande som hoten orsakat honom och 100 euro i ersättning för den sveda och värk misshandeln orsakat honom.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg